Klantgericht Verkopen

Verkooptechniek en klantoriëntatie écht combineren

Verkooptechniek en klantgericht verkopen kunt u maar op één manier goed en met succes uitvoeren. En dat is, wanneer u het koopproces bij de koper als leidraad neemt bij al uw interacties met de klant. Weet u het koopproces in gang te zetten en aan de gang te houden? Weet u kopers te motiveren om uw product of dienst te overwegen? Versterkt u koopintentie? Of zorgen uw acties als verkoper ervoor dat koopprocessen voortijdig stoppen? Of zelfs niet beginnen. Onze verkooptraining Klantgericht Verkopen leert u hoe het koopbrein van de koper werkt en hoe u uw acties daarop afstemt en uitvoert. Daarmee haalt u optimaal voldoening en groei uit uw verkoop.

Gestructureerd waarde creëren

Klantgericht verkopen is niet uw product of dienst verkopen, maar uw klant een oplossing bieden. Klantgerichte verkopers richten zich op het scheppen en leveren van waarde voor hun klanten. Ze nemen de klant mee op zoek naar de juiste oplossingen. Zij willen uitkomsten van hun inspanningen niet aan toeval of geluk overlaten. Voor grip op resultaten is aanbrengen en aanhouden van structuur in de commerciële interacties van uw verkopers het sleutelwoord, een pre-conditie. Verkooptraining Klantgericht Verkopen leert uw verkopers hun verkoop te structureren en te faseren. En hun houding en gedrag in iedere fase op hun klanten en op waardecreatie af te stemmen.

Persoonlijke vaardigheden

Om door het koopproces heen een band met de klant te ontwikkelen en te houden, werken we aan zaken als persoonlijk aansluiten bij de klant, het bedrijf en uzelf positioneren, koopmotivatie scheppen, behoefteanalyse doen en je toegevoegde waarde ontdekken. U leert te bouwen aan vertrouwen en werkt aan technieken voor goede en prettige gesprekken waarbij u valkuilen vermijdt. Door gesprekstechnieken en vraagtechnieken leert u uw te kansen te vergroten. U leert uw waarde te presenteren en te onderhandelen vanuit win-win situaties, om de order te vragen en af te sluiten.

Verkooptraining Klantgericht Verkopen onderdelen

Waar werken we aan? Tijdens onze verkooptraining Klantgericht Verkopen komen de volgende onderdelen aan bod:

  • De gefaseerde verkoopbenadering
  • Het instrumentarium voor persoonlijke verkoop
  • Aan tafel komen: telefonisch afspraken maken
  • Aan tafel zijn: ontmoetingen en gesprekken met potentiële klanten hebben
  • Positioneren van uw bedrijf en uzelf
  • Inventariseren van de behoeften van de klant
  • Presenteren van je voorstel en je aanbieding
  • Principieel onderhandelen
  • Afsluiten en opvolgen
  • Defensieve verkoop na de order

Verkooptraining op maat en voor wie?

Deze verkooptraining is bedoeld voor verkoop in een Business to Business omgeving. De training stellen we op maat op, afhankelijk van de behoefte van uw organisatie. Deze achterhalen we tijdens de intake met u en uw verkopers. Uw verkoopteam volgt de training minimaal twee dagen. We kunnen het ook uitbreiden naar meer dagen of verdelen over deeltrainingen in dagdelen.

Daarom Intraservice

Intraservice BV, opgericht in 1983, is sinds 2004 een gespecialiseerd bureau voor commerciële training voor B2B. Wij trainen verkoopteams van grote en kleine bedrijven in binnen- en buitenland. Onze opleidingen verzorgen wij in het Duits, Engels, Nederlands en Spaans. Zowel persoonlijk, op locatie als online. Wij weten als geen ander hoe sales werkt want wij zijn zelf ook dagelijks bezig met de verkoop van onze diensten. Zo kunt u rekenen op decennia-lange sales ervaring. Theorie en praktijk gaan bij ons dus hand in hand. Wij hebben een ruim aanbod van verschillende verkooptrainingen. Naast onze verkooptraining Klantgericht Verkopen bieden we onder meer cursussen aan in Consultative Selling, Overtuigend Presenteren , SPIN-selling en Internationaal Verkopen voor MKB. U kunt kiezen voor een deeltraining op een enkel, specifiek onderdeel of een verkooptraining volledig op maat.

Maak een afspraak

Meer weten? Neem contact op met ons. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze verkooptraining Klantgericht Verkopen. Bel 0180-321346 of mail ons.