Privacyverklaring Intraservice Dienstverlening BV (derden)

Dit is de privacyverklaring van Intraservice BV. In deze verklaring maken wij inzichtelijk
welke persoonsgegevens wij verzamelen.

Deze verklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die Intraservice via haar
websites Intraservice.nl en BeursTotaalTraining.nl verzamelt en verwerkt.

Formulieren op de websites:

De websites maken gebruik van contactformulieren. In deze formulieren worden diverse
persoonsgegevens gevraagd zodat er eenvoudig contact met u opgenomen kan worden.
Deze gegevens worden per e-mail verstuurd naar de juiste afdeling binnen het bedrijf. Enkel
werknemers die werkzaam zijn bij Intraservice zullen deze e-mails ontvangen. De gegevens
worden naast de e-mail niet elders online opgeslagen.

De persoonsgegevens die u invult in onze formulieren worden voor de volgende doeleinden
gebruikt:

• Contact opnemen per telefoon of e-mail
• Het maken en versturen van offertes

Indien u klant bent of wordt bij Intraservice hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten
behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde
gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Intraservice.nl en
BeursTotaalTraining.nl dienstverlening en activiteiten.

Intraservice zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat
wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Intraservice zal deze
derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens of
persoonlijke gegevens ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de opdracht of dienst.

Cookies

De websites plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Intraservice maakt
gebruikt van cookies op haar websites om:

• de werking van haar websites te verbeteren
• haar websites te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek
• de effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser
zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites geen cookies ontvangt.

Links

Op de websites van Intraservice zijn een aantal links naar andere websites van organisaties
te vinden. Intraservice kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van
uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de
betreffende website te lezen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
op onze website. Zo worden de formulieren met persoonsgegevens versleuteld verstuurd
door middel van een SSL-certificaat.

Server log

Deze server waarop deze website actief is, verzamelt informatie in log-bestanden om
problemen binnen de website en server op te sporen en op te lossen. In deze logbestanden
kan onder andere uw IP-adres, tijdstip & browser opgeslagen worden.

De logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen binnen de
server, het garanderen van de veiligheid van de server en om misbruik te voorkomen.

Deze logbestanden zullen maximaal 31 dagen bewaard worden voordat deze automatisch
worden verwijderd.

AdWords

Wanneer er een formulier ingevuld wordt binnen de website zal deze actie geregistreerd
worden door Google Adwords om conversie bij te houden. Hierbij zal geen
persoonsgegevens worden verzameld en deze gegevens zullen niet met Google gedeeld
worden.

Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics. Deze plaats analytische cookies in de
browser van de bezoeker. Met deze cookies wordt o.a. bijgehouden welke pagina’s en hoe
lang deze worden bezocht. Deze privacy maatregelen zijn genomen bij het gebruik van
Google Analytics:

• Verwerkersovereenkomst afgesloten.
• IP wordt niet opgeslagen.
• Geen gegevens worden gedeeld met Google.

Met wie delen wij persoonsgegevens

De gegevens die via formulieren verstuurd zijn naar mailaccounts van Intraservice BV
worden bewaard op de servers van onze hostingpartner.

Onze hostingpartner zal persoonsgegevens op de server niet inkijken maar heeft wel
toegang tot onze servers en alle data die hierop aanwezig is. Deze toegang is noodzakelijk
voor onderhoudsdoeleinden.

Inzage in uw gegevens

Als u wilt inzien welke gegevens wij van u bewaard hebben dan is het u wettelijk toegestaan
om dit te kunnen opvragen. Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Intraservice BV
Raadhuisplein 45
2914 KM Nieuwerkerk aan den Ijssel
info@intraservice.nl
Tel: 0180-321346